Discipline

  • Muziek

Leeftijd

Locaties

Culturele projecten

Ritmyk werkt regelmatig samen met projectbureau Akte2. Het team van Akte2 bestaat uit creatieve professionals op het gebied van cultuureducatie en (inter)actieve projecten. Zij ontwikkelen cultuurarrangementen op maat en bereiken daarmee jaarlijks 35.000 cultuurliefhebbers van alle leeftijden: particulieren, bedrijven, onderwijs en instellingen. Het credo: culturele onmogelijkheden bestaan niet!

Akte2 biedt het primair onderwijs een innovatief, samenhangend binnen- en buitenschools lesprogramma op het gebied van muziek, dans, theater, muziektheater, beeldende kunst en fotografie/film. De lessen worden gegeven door ervaren vakdocenten. Akte2 beheert de regionale cultuurnetwerken in het werkgebied in het primair onderwijs. Hiervoor worden elk jaar brochures op maat gemaakt.

Voor het voortgezet onderwijs in verschillende gemeenten organiseert Akte 2 ieder jaar Kunst- en Cultuurdagen.

Akte2, dat is gevestigd in Sneek, wil de cultuurnetwerken professionaliseren. Bijvoorbeeld door persoonlijk contact en feedback naar de aanbieders en leerkrachten. Maar ook door cursussen, zoals ICC (Interne Cultuur Coördinator), ICC-plus en CAS (Culturele Aanbieder op School). Verder biedt Akte2 bijscholingen voor leerkrachten: Wy Spylje, Wy Sjonge, Wy Dûnsje, Speure nei Spoaren en de Tekenskoalle.

Akte2 organiseert kunstontmoetingen en verdiepingslessen voor leerlingen en leerkrachten. Ook eenmalige of structurele ondersteuning bij beleid en visie, productontwikkeling en activiteiten in de klas is mogelijk.

Van 2013 tot en met 2016 ondersteunt Akte2 een kwaliteitsslag voor de cultuureducatie in het primair onderwijs. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de landelijke KEK-regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Akte2 zoekt op eigen initiatief  financiering uit externe regelingen, subsidies of fondsen voor projecten.

Bij al haar activiteiten werkt Akte2 samen met lokale en nationale culturele organisaties.